Wie zijn wij?

WA Security Services BV is een jonge en vernieuwende onderneming die zich richt op veiligheid en beveiliging in de zorgsector, met als bijzonder aandachtsgebied de geestelijke gezondheidszorg.

 

'VEILIGHEID IS ONZE MISSIE, ZORG ONZE PASSIE'

WA Security Services komt voort uit het bedrijfsonderdeel Beveiliging van Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Nu bieden wij onze diensten als zelfstandige onderneming aan Altrecht en andere zorgaanbieders. Onze kracht ligt in onze expertise en jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Wij beschouwen beveiliging en veiligheid als één integraal pakket. Het één kan namelijk nooit zonder het ander. Wij beperken ons dus niet tot één kernactiviteit, maar bieden een integraal pakket van veiligheidsdiensten, variërend van het lopen van een veiligheidsronde tot en met het ontwerpen van een compleet veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 


PASSIE VOOR ZORG

WA Security Services is ontstaan vanuit een passie, namelijk een passie voor zorg. Niet voor niets zeggen wij: “Veiligheid is onze missie, zorg onze passie”. Wij willen actief bijdragen aan een veilig leef- en werkklimaat in de zorgsector en in het bijzonder in de GGZ.

Wij doen dat vanuit de wetenschap en overtuiging dat ieder mens recht heeft op veiligheid. Het recht op veiligheid is een menselijke kernwaarde, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Echter, veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg vereist een speciale invalshoek. Mensen die kampen met een psychiatrische ziekte zijn in veel gevallen de regie over hun leven kwijt. Bovendien kan de ziekte leiden tot gevaarlijk gedrag. Juist vanwege de ziekteverschijnselen heeft deze groep mensen extra ondersteuning, aandacht en zorg nodig.


HOE BIEDEN WIJ VEILIGHEID IN DE GGZ?

Onze visie op veiligheid en beveiliging laat zich vooral zien in de omgang met patiënten en medewerkers in de zorg. Wij zijn geen ‘sportschooltypes’ die met strakke hand de orde en veiligheid handhaven. Wij zijn ‘normale’ mensen die met een neutrale blik de patiënten op menswaardige wijze bejegenen. Het ene moment roken wij een sigaretje met een patiënt en luisteren naar zijn verhaal als hij dat kwijt wil; het andere moment zijn we nadrukkelijk aanwezig als de situatie dat qua veiligheid vereist. Wij zijn zoveel mogelijk in contact met de patiënt en anticiperen op gedrag. Veiligheid bereiken we vooral via de relatie.


ONZE MEDEWERKERSWij zijn bijzonder trots op onze medewerkers. Zij vormen het hart van WA Security Services en zijn ons visitekaartje naar de klant. Beveiliging is vooral mensenwerk, waarbij de techniek ondersteunend is. In de opleiding tot beveiligingsmedewerker wordt geen bijzondere aandacht geschonken aan de sector van de GGZ. Dat betekent dat in principe ieder persoon met een beveiligingsdiploma kan worden ingezet. Echter, dat blijkt in de praktijk geen haalbare kaart. Niet voor niets haken veel beveiligingsmedewerkers zonder kennis over en affiniteit met de GGZ-sector voortijdig af. Lang niet iedere beveiliger is geschikt om te werken in de GGZ. De medewerkers van WA Security Services hebben door jarenlange ervaring binnen de GGZ al wel bewezen dat zij in de GGZ prima op hun plaats zijn. Hiermee onderscheiden wij ons in de praktijk van andere marktaanbieders.


FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT

Veiligheid en beveiliging zijn geen constante factoren, maar fluctueren op basis van de omstandigheden.  WA Security Services beweegt daarin mee en biedt de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen bij bijvoorbeeld de noodzaak tot tijdelijke extra personele ondersteuning. Wij denken daarin ook graag mee met de klant. Continuïteit in onze dienstverlening garanderen wij door middel van partnerships met andere marktaanbieders.

Kortom: WA Security Services stelt zich ten doel actief bij te dragen aan het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen. Bovendien richten wij ons op het verbeteren van de veiligheidscultuur.


Wij onderscheiden ons van overige dienstverleners:
  • Op basis van organisatie: wij bewegen met u mee en stellen ons flexibel op.
  • Op basis van onze medewerkers: wij kennen uw wereld en verstaan ons vak.
  • Op basis van ondersteuning en advies: wij zijn 24/7 bereikbaar om u met daad en advies bij te staan.

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WA Security Services wil als sociaal maatschappelijk betrokken onderneming haar bijdrage leveren door ten minste 5% van het werk te laten verrichten door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast (onderdelen van) het beveiligingswerk, zien wij mogelijkheden binnen bijvoorbeeld onze trainingen en oefeningen. Concrete uitvoering van onze inspanningen op dit gebied wordt in overleg met de opdrachtgever vormgegeven.


Oog voor de drie P’s

WA Security Services is zich als jonge organisatie bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft oog en zorg voor het heden en de toekomst. Wij kijken naar een rechtvaardig sociaal beleid, met zorg voor het milieu, gekoppeld aan een gezonde financiële situatie. Kortom, wij willen oog hebben voor de drie P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen, namelijk ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. Ons beleid zal hierop gericht zijn.


Werken met mensen

Op het gebied van ‘People’ streven wij naar een evenwicht tussen tevredenheid van medewerkers en die van de klant. Het begint allemaal met de tevredenheid van onze medewerkers. Immers, de klanten merken het als mensen met plezier naar hun werk gaan en tevreden en betrokken zijn. Dit leidt zonder twijfel tot een hogere klanttevredenheid. Voor onze medewerkers stellen wij een ontwikkelplan op waarbij verbetering binnen en verbreding van het vakgebied voorop staan. Daarnaast hechten wij waarde aan een goed arbobeleid en kijken wij bij elke opdracht specifiek naar de arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers.

Daar waar mogelijk maken wij gebruik van milieuvriendelijke oplossingen. Denk hierbij aan schoonmaakmiddelen, groene stroom en efficiënt printgedrag. Daarnaast hebben onze voertuigen allemaal het milieulabel A. 

"Veiligheid is onze missie, zorg onze passie"