Harry Kwast

leidinggevende Acute psychiatrie Altrecht

“Als het om veiligheid in de ggz gaat, willen we van beheersen naar contact maken: minder conflicten en minder dwang. Dat kan alleen door meer met mensen in contact te zijn.

Dit streven heeft gevolgen voor de manier waarop beveiligingsmedewerkers zich moeten opstellen: niet op de voorgrond met ‘gespierde’ taal en houding zaken onder controle houden, maar op een gastvrije en niet te opvallende wijze in contact zijn. Met patiënten, maar ook met de directe omgeving. Dat vereist niet alleen veel kennis over veiligheid, maar ook een ruime mate van sociale vaardigheden: hoe ga je op een respectvolle manier het gesprek aan over grenzen en veiligheid.”

 

“Veiligheid bereik je alleen in hechte samenwerking.”

 

“Dat gesprek aangaan is essentieel. Met de patiënt zelf, maar ook met onze medewerkers om onveilige situaties te signaleren. Veiligheid is een breed gebied en een gevoel van veiligheid bij alle betrokkenen is enorm belangrijk. Zo heeft schoon sanitair al invloed op het gevoel van veiligheid bij patiënten, bezoekers en medewerkers. Maar ook kapotte ramen die niet snel gerepareerd worden. Dat kan bij patiënten en bezoekers al veel spanning veroorzaken. Veiligheid en een veilig gevoel bereik je alleen in hechte samenwerking, door samen snel en gericht actie te ondernemen.”

“De mensen van WA Security Services kennen de belevingswereld en specifieke behoeften van mensen met een psychiatrische ziekte. Dat is belangrijk om de vaak aanwezige spanning en angst op een zinvolle manier tegemoet te kunnen treden en om effectief te kunnen helpen. Zo moet je als beveiliger in de ggz weten dat als een patiënt om zijn depot vraagt, deze niet op zoek is naar de gevonden voorwerpen. WA Security Services heeft de kennis, ervaring en vaardigheden voor een werkelijk partnership. Bovendien zijn zij een betrouwbare partner, vanwege de samenwerking die zij onderhouden met andere marktpartijen. Zeer nuttig bij het opvangen van de altijd aanwezige fluctuaties in ons werk.”

"Veiligheid is onze missie, zorg onze passie"