Personele inzet

Overal waar mensen wonen, werken en ondernemen, zijn er risico’s. Risico’s horen bij mensen, risico’s horen bij het leven. Het kennen van de risico’s, evenals de beheersing ervan, is specialistenwerk: De juiste technieken, op de juiste plaats en op het juiste moment.


SURVEILLANCE, BRAND-/SLUITRONDEN EN ALARMOPVOLGING

WA Security Services heeft uitgebreide mogelijkheden op het gebied van surveillance, het uitvoeren van brand- en sluitronden en incidentondersteuning.

Naast het op afspraak standaard uitvoeren van preventieve surveillance en brand- en sluitronden, waarbij medewerkers zo nodig ingrijpen of assisteren, zetten wij desgewenst voor u een 24 uurs consignatiedienst op. Dit betekent dat wij altijd een medewerker direct beschikbaar hebben om in geval van een brand- of inbraakmelding, een incidentmelding of welk ander assistentieverzoek dan ook, aan te rijden naar de plaats van de gewenste ondersteuning. Ook structurele ondersteuning in risicovolle situaties behoort tot de mogelijkheden. Van iedere melding waarop een medewerker van WA Security Services reageert, wordt direct een rapportage gemaakt, inclusief verbetervoorstellen.

AFDELINGS- EN ZORGONDERSTEUNING

Al onze medewerkers hebben uitgebreide ervaring met de omgang met psychiatrische patiënten en zijn allemaal HCT- en Holding getraind. Wij kunnen uw zorgcollega’s ondersteunen door op de groep aanwezig te zijn, zichtbaar of op de achtergrond, al naar gelang de situatie op de zorgafdeling.  Het spreekt voor zich dat onze medewerkers allemaal BHV gediplomeerd zijn.

BUURTCOACH

Onze medewerkers kunnen niet alleen op zorgafdelingen worden ingezet, maar ook als buurtcoach op uw instellingsterrein en zelfs daarbuiten. Een buurtcoach is vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten en omwonenden. Doelstelling hierbij is het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Dit doen wij door een actieve, positieve en integrale benadering en in contact te blijven met de omgeving.  Over het algemeen doen wij dit ongeüniformeerd.

RECEPTIE

Wij zijn ons er terdege van bewust dat uw receptie een uiterst belangrijke schakel is in de tevredenheid van uw klanten: één van de visitekaartjes van uw bedrijf. Een goede receptie is van een hoge kwaliteit en kenmerkt zich door continuïteit en gastvrijheid. WA Security Services  zorgt hiervoor.

Onze medewerkers beschikken over de noodzakelijke sociale vaardigheden én over een beveiligingsdiploma en zijn daarom bij uitstek toegerust voor deze complexe functie. 

Mogelijke taken van de receptiemedewerker zijn:
 • het ontvangen en registreren van bezoekers;
 • sleuteluitgifte en –registratie;
 • aanmaken en blokkeren van toegangspassen en transponders;
 • beheren van het bedrijfsnoodplan;
 • alle noodzakelijke licht administratieve handelingen;
 • uitgifte en inname van bezoekerspasjes;
 • registratie en bediening van apparatuur, zoals alarmsystemen, camerasystemen, toegangshekken en parkeergarages;
 • eventueel visitatie van personeel en bezoekers;
 • dienstverlening in de ruimste zin aan bezoekers en medewerkers van uw bedrijf.

PROJECT- EN INTERIM MANAGEMENT

Het kan voorkomen dat u tijdelijke ondersteuning zoekt of extra denkkracht nodig heeft binnen uw organisatie. U heeft wellicht te kampen met uitval van personeel of management maar u dient toch de veiligheid en beveiliging te continueren binnen uw eigen organisatie. WA Security Services heeft niet alleen vakkundige en ervaren operationele beveiligers in huis, maar heeft daarnaast ook tactische en strategische capaciteit beschikbaar op gebied van projectmanagement en (senior) interim management.

WA Security Services:
 • is er 24 uur per dag, 7 dagen per week;
 • heeft een ruime ervaring met veiligheidsvraagstukken in het (psychiatrisch) zorgdomein;
 • geeft advies over preventie, repressie, management en organisatie;
 • en biedt een deskundige, snelle en oplossingsgerichte afhandeling.

Wilt u meer over onze diensten weten? Bel ons dan gerust of vul het contactformulier in.

"Veiligheid is onze missie, zorg onze passie"