Opleiding en training

Opleiding en regelmatige training en oefening zijn onmisbaar om een voor alle betrokkenen veilige omgeving te creëren en garanderen.


BEDRIJFSHULPVERLENING

BHV is onderdeel van het arbobeleid en draagt bij tot de beheersing van veiligheidsrisico’s in de onderneming. In Nederland worden geen wettelijke eisen gesteld aan de inhoud van een opleiding bedrijfshulpverlening en hoe lang deze zou moeten duren of geldig blijft. Dat betekent dat in veel gevallen de aanbieders van opleidingen in ons land een grote stem hebben in wat een opleiding of training inhoudt. Het lijkt alsof de opleidingsmarkt de norm bepaalt.

WA Security Services gaat hier niet in mee. Wij varen onze eigen koers. Voor ons telt niet het middel, maar het uiteindelijke doel: een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit willen wij bereiken door in samenwerking met onze opdrachtgever een opleiding en/of training op maat te ontwikkelen en te verzorgen. Hierbij volgen wij altijd uw eigen calamiteitenplan en de bij uw organisatie aanwezige risico’s, voor wat betreft gebouwen, infrastructuur, medewerkers en patiëntenpopulatie.

Wij opereren risico gestuurd en niet regel gestuurd. Wij leren cursisten geen kunstje, wij leren hen liever nadenken over veiligheid in de zorg en hun gedrag en hoe zij zelf het beste kunnen handelen in geval van een incident of calamiteit. Een BHV-opleidingspakket bestaat bij WA Security Services dan ook niet uit een standaard training, maar uit een op maat gemaakte combinatie van theorie, tabletop-oefeningen, fysieke ontruimingsoefening op de locatie van de opdrachtgever, levensreddende handelingen en brandoefeningen. In bij voorkeur een twee- of driejarige cyclus laten wij alle delen aan bod komen. Zo werken wij samen met u naar een passend niveau van uw calamiteiten-/BHV organisatie.


Ons opleidings- en trainingsaanbod samengevat:
  • Basis bedrijfshulpverlening, met of zonder gebruik van e-learning
  • Herhaling bedrijfshulpverlening, met of zonder gebruik van e-learning
  • Tabletop-oefeningen
  • Ontruimingsoefeningen
  • Ploegleider bedrijfshulpverlening, zowel basis als herhaling
  • Hoofd bedrijfshulpverlener, zowel basis als herhaling
  • Crisisteam en crisismanagement


AGRESSIEBEHEERSING

Er is steeds meer aandacht voor agressie in de zorg. Vrijwel alle hulpverleners krijgen er ooit in hun loopbaan mee te maken. Agressie heeft vaak grote impact op zowel medewerkers als patiënten.

Patiënten kunnen vanwege hun ziekte, persoonlijkheid of wanhoop en angst agressief gedrag vertonen. Het is zaak dat hulpverleners hier goed mee om kunnen gaan om de veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen. Dit vereist een specifieke opleiding en natuurlijk regelmatige oefening.


Humane Controletechnieken (HCT)

In de training Humane Controletechnieken leren medewerkers hoe zij op een (extreme) geweldsituatie op een humane manier kunnen reageren om controle over de situatie te houden of verkrijgen. Het uitgangspunt van de training is het waarborgen van de veiligheid voor de medewerkers met respect voor de patiënt.


Leerdoelen:
  • Duidelijke criteria in het veiligheidsprotocol bij een extreme geweldsituatie
  • Het begeleiden van een patiënt naar de time-out/IC-unit/separeer
  • Bij een extreme geweldsituatie op een humane manier een patiënt mobiliseren met een gespecialiseerd team

Wilt u meer weten over onze aanpak en bent u op zoek naar een op uw organisatie gerichte opleiding? Bel ons of vul het contactformulier in en wij gaan graag met u in gesprek. Samen met u komen wij tot een passende oplossing voor een passend tarief.

"Veiligheid is onze missie, zorg onze passie"